Scan denne QR-kode for at få mine kontaktoplysninger
Lone Christmas
Autoriseret psykolog - Cand. psych.   Medlem af Dansk Psykologforening
Sankt Nicolaigade 11, 1, 5700 Svendborg. 
Tlf. 62 21 00 54, e-mail: psykolog@lone-christmas.dk